Page 1 of 3

Predaja gotovih radova

Posted: 11 Jan 2018, 14:51
by Eduard Dinov
Dragi učenici,

Odgovorom na ovu temu predajete vaše konačne verzije aplikacija.

Predaja gotovih aplikacija podrazumeva sledeće elemente:

Za aplikacije u Android™ operativnom sistemu:

- Celokupan projekat aplikacije koji je kreiran u Android Studio-u ili Eclipse-u;
- Funkcionisanje aplikacije mora da bude obezbeđeno na Andorid 4.0 OS-u i novijim verzijama;
- Dostaviti dokument sa tehničkim opisom rešenja, izdvojenim i opisanim celinama i strukturom aplikacije, kao i opisom funkcionalnosti
aplikacije (3-4 strane);
- Logo aplikacije u formatu 512x512 px;
- Screenshot-ove aplikacije (5 do 7 screenshot-ova);
- Zvaničan opis aplikacije koji bi eventualno stajao na Google Play-u;
- Kompletan .apk file spreman za postavljanje na market;
- Jednu sliku rezolucije 1024x500 px za Feature graphics.

Za aplikacije u iOS-u:

- Dostaviti celokupan projekat kreiran u XCode razvojnom okruženju;
- Funkcionisanje aplikacije mora da bude obezbeđeno na iOS 8.0 OS-u i novijim verzijama;
- Aplikacija treba da bude napisana u programskom jeziku SWIFT;
- Dostaviti dokument sa tehničkim opisom rešenja, izdvojenim i opisanim celinama i strukturom aplikacije, kao i opisom funkcionalnosti aplikacije
(3-4 strane);
- Logo ili ikonica aplikacije;
- Aplikacija treba da bude samo u Portrait view;
- Aplikacija treba da radi od modela 5S i narednim modelima;
- Testiranje aplikacije se vrši preko TestFlight-a;Aplikacije se predaju tako što se svi potrebni elementi spakuju u jedan fajl u zip formatu.
Zipovani file treba da bude u formatu NazivAplikacije.zip npr.TSapp.zip.

Kliknite dugme POSTREPLY u okviru ove teme.

Odgovor treba da sadrži samo naziv tima koji predaje aplikaciju i attachment sa upakovanim elementima u skladu sa gore navedenim uputstvima.

Attachment se postavlja klikom na jezičak Upload attachment koji se nalazi ispod polja za unos teksta. Najpre izaberete file klikom na dugme Choose file, a zatim ga i postavite klikom na dugme Add the file.

Da biste završili predaju vaše aplikacije, pritisnite dugme Submit.

Nakon postavljanja attachment-a niko neće imati uvid u postavljene file-ove, čime je sigurnost i diskrecija radova zagarantovana.

Sva pitanja na temu predaje gotovih rešenja možete uputiti na mtsappkonkurs@telekom.rs, ili postavljanjem pitanja na Forumu.

Želimo vam uspeh u daljem toku takmičenja.
Pozdrav,
Vaš mts app tim

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 11 Jan 2018, 15:05
by Eduard Dinov
U ovom postu je prezentovan primer kako izgleda post sa postavljenim odgovorom i predatom aplikacijom.

Tim: TelekomSrbija

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 12 Jan 2018, 22:51
by lazar2222
Tim: Nevermore

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 13 Jan 2018, 19:17
by david.mil
Tim: Šabaton

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 14 Jan 2018, 17:41
by luka.kocic
Tim: M.G.P

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 14 Jan 2018, 19:21
by ksiplant
Tim:Ksiplant

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 14 Jan 2018, 23:08
by Tim
Tim: Bogdan i Dragor
Gladiator Dots.zip

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 15 Jan 2018, 00:04
by pavlovicluka
Tim: LeVeL
Prva aplikacija

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 15 Jan 2018, 01:38
by pavlovicluka
Tim: LeVeL
Druga aplikacija

Re: Predaja gotovih radova

Posted: 15 Jan 2018, 06:20
by Miske333
Miloš Vukadinović