Page 1 of 1

Prijava za Forum

Posted: 09 Jan 2019, 11:22
by Eduard Dinov
Da biste se uspešno prijavili na Forum, potrebno je da pošaljete username koji ste upravo uneli, kao i naziv vašeg tima i škole koju pohađate, na adresu
mtsappkonkurs@telekom.rs
Prijavljivanjem na forum dobijate pravo za postavljanje aplikacija u odgovarajućoj temi !