Page 1 of 1

obaveštenje za rad na iOS aplikacijama

Posted: 12 Dec 2019, 11:30
by Eduard Dinov
Svi radovi moraju biti pisani u source code-u koji može da se kompajlira na simulatoru.
Aplikaciju snimiti kao ZIP arhiva projekta (kako bi imali objedinjene sve elemente) i postaviti na forum.
Ukoliko želite da instalirate i vidite svoju aplikaciju na telefonu preko TestFlight aplikacije, izjasnite se prilikom slanja aplikacije davanjem e-mail adrese.