Page 1 of 1

Važno obaveštenje – registrovanje na Forum

Posted: 10 Jan 2020, 10:42
by Eduard Dinov
Da biste bili uspešno registrovani na Forum, potrebno je da pošaljete username koji ste upravo uneli, kao i naziv vašeg tima i škole koju pohađate, na adresu
mtsappkonkurs@telekom.rs