Page 1 of 1

Prezentacija aplikacija

Posted: 23 Jan 2020, 14:49
by Eduard Dinov
Prezentacija aplikacija poslatih na 9. mts app konkurs biće održana u utorak, 28. januara 2020. od 9,30 u Startit centru Beograd, ul. Savska br. 5

Raspored prezentacija:
Raspored prezentacija aplikacija .docx
(30.24 KiB) Downloaded 441 times
Svaki tim ima 5 min. da objasni svrhu aplikacije i kako ona radi, a žiri ima još 2 min. za pitanja. Aplikacije se prezentuju sa našeg telefona i računara. Nije potrebno da pravite bilo kakvu .ppt prezentaciju.