Page 1 of 1

Obaveštenje povodom demonstracije radova

Posted: 03 Dec 2014, 10:14
by Eduard Dinov
Poštovani učenici,

Nije potrebno praviti nikakvu PowerPoint prezentaciju za odbranu radova.
Potrebno je samo da ponesete vašu aplikaciju instaliranu na nekom Android uređaju,
a mi ćemo omogućiti da sve aplikaciju budu prikazane tako da ih svi vide.

Svaki tim predstavlja svoju aplikaciju pred ostalim timovima i članovima žirija.
U 5 minuta prezentovanja je uključeno i vreme za odgovore na pitanja žirija.

Telekom Srbija