Page 1 of 1

Važni datumi

Posted: 02 Sep 2014, 13:36
by Eduard Dinov
  • 10. oktobar - rok za prijavu timova, kratkog opisa aplikacija i profesora za kontakt sa TS;
  • 21. novembar – rok za prijavu gotovih radova;
  • Decembar – prezentacija radova i proglašenje pobednika;
  • Februar – poseta kongresu;