Važni datumi za peti mts Android konkurs

U okviru ove kategorije možete naći sve informacije koje se odnose na Android konkurs 2015.godine.
Locked
Eduard Dinov
Posts: 74
Joined: 12 Aug 2014, 10:30

Važni datumi za peti mts Android konkurs

Post by Eduard Dinov »

Dragi učenici i učesnici mts Android konkursa,

Podsećamo vas na dva važna datuma – rokove kojih treba da se pridržavate, kako bi vaše učešće na konkursu bilo legitimno:
  • do 9. oktobra 2015. godine potrebno je da na adresu mtsandroid@telekom.rs pošaljete skeniranu verziju prijave sa nazivom i kratkim opisom aplikacije, imenom i sastavom tima koji može imati najviše tri člana. Prijava treba da bude na memorandumu škole i potrebno je da je direktor škole potvrdi svojim potpisom i pečatom.
  • do 20. novembra 2015. godine, potrebno je da timovi postave gotove, funkcionalne verzije aplikacija, uz njihov detaljan opis, na adresu foruma namenjenog učesnicima konkursa: http://androidkonkurs.mts.rs/
Prezentacija radova i proglašenje najuspelijih aplikacija održaće se u Beogradu, tokom decembra 2015. godine i o tome ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Vaš
mts Android tim
Locked