Page 1 of 1

Rok za postavljanje aplikacija ističe 21. novembra u 24,00h

Posted: 17 Nov 2016, 15:33
by Eduard Dinov
Podsećamo timove koji su se prijavili na mts app konkurs da je rok za predaju gotovih, funkcionalnih verzija aplikacija, ponedeljak, 21. novembar 2016. godine, do 24,00h.
Predaja se vrši postavljanjem svih potrebnih elementa aplikacije, sadržanih u uslovima konkursa, na forum koji je namenjen učesnicima konkursa:
http://forum.appkonkurs.mts.rs uz prethodno registrovanje na forum.

U prilogu se nalazi spisak prijavljenih timova i aplikacija po školama.