Page 1 of 1

Važno obaveštenje – produženje roka za predaju aplikacija

Posted: 21 Nov 2016, 11:41
by Eduard Dinov
Obaveštavamo učenike gimnazija koje učestvuju u mts app konkursu da je produžen rok za predaju gotovih aplikacija. Novi rok je petak, 25. novembar do 24,00h.

Predaja aplikacija vrši se postavljanjem svih potrebnih elementa aplikacije, sadržanih u uslovima konkursa, na forum koji je namenjen učesnicima konkursa: http://forum.appkonkurs.mts.rs uz prethodno registrovanje na forum.