Najčašća pitanja i odgovori

U okviru ove kategorije možete naći sve informacije koje se odnose na Android konkurs 2014.godine.
Locked
Eduard Dinov
Posts: 74
Joined: 12 Aug 2014, 10:30

Najčašća pitanja i odgovori

Post by Eduard Dinov »

 1. Kako da prijavimo tim?

  Kada se dogovorite ko će biti članovi tima i date mu ime, potrebno je da se javite sekretaru škole ili profesoru i da kažete da želite da prijavite tim na mt:s Android konkurs Telekoma Srbija. U timu može da vas bude najviše troje. Sekretar škole ili profesor na memorandumu škole upiše ime tima, vaša imena, naziv i kratak opis aplikacije, kao i ime profesora koji će biti zadužen za kontakt sa nama iz Telekoma. To overi potpisom i pečatom direktora i pošalje na adresu: mtsandroid@telekom.rs
 2. Do kada možemo da se prijavimo?

  Škola treba da prijavi timove do 10. oktobra 2014. godine.
 3. Do kada možemo da predamo gotove aplikacije?

  Potrebno je da do 21. novembra 2014, do 24,00h na Forum postavite konačnu i kompletnu verziju aplikacije koju prijavljujete na konkurs.
 4. Kako se predaju gotove aplikacije?

  Kako biste predali gotove aplikacije, neophodno je da se registrujete na Forum. Nakon registracije ćete moći da vidite deo Predaja gotovih radova u okviru koga se nalazi detaljno uputstvo za predaju aplikacija.
 5. Da li jedan tim može da prijavi više aplikacija?

  Da. Najviše dve aplikacije po timu.
 6. Da li jedan učenik može da učestvuje u dva tima istovremeno?

  Ne. Ukoliko želi da prijavi još jednu aplikaciju, to mora uraditi samostalno. I u ovom slučaju mora škola da ga prijavi.
 7. Kako da se registrujem na Forum?

  Na početnoj stranici Foruma http://radionica.oblaci.rs/ postoji link Register u gornjem desnom uglu koji te vodi na formu za registraciju. Popuniš zahtevana polja i registruješ se. Zatim na mtsandroid@telekom.rs pošalješ svoje ime i prezime, naziv tima i username koji si ukucao/la prilikom registracije na Forum. Nakon toga administrator će ti odobriti registraciju na Forum i poslaće ti mail obaveštenja da si uspešno registrovan.
 8. Kako se kreira URL button?

  Place a button in your Layout, give it an ID and in your Java Code:

  Button button = (Button) findViewById(R.id.button_id);
  button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
  public void onClick(View v) {
  Intent intent = new Intent();
  intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
  intent.addCategory(Intent.CATEGORY_BROWSABLE);
  intent.setData(Uri.parse("http://www.yourURL.com"));
  startActivity(intent);
  }
  });

  Replace `button_id` with your button's id and the url, with the one you want.
 9. Kako se pušta video file u Androidu?

  MediaPlayer mp = new MediaPlayer();
  mp.setDataSource(PATH_TO_FILE);
  mp.prepare();
  mp.start();
 10. Android REST client:

  http://avilyne.com/?p=105
 11. SQLite database u Android aplikacijama:

  http://blog.cindypotvin.com/saving-to-a ... plication/
 12. Bluetooth Data Transfer:

  http://www.javacodegeeks.com/2013/09/bl ... droid.html
  http://www.intorobotics.com/how-to-deve ... ot-remote/
 13. Spisak korisnih linkova i literature:

  Literatura:

  Professional Android Application Development, Reto Meier
  Android Apps with Eclipse, Onur Cinar
  Hello, Android. Introducing Google’s Moblie Development Platform, Ed Burnette
  Programming Android, Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike and Masumi Nakamura

  Linkovi

  http://developer.android.com/guide/index.html
  http://blog.stylingandroid.com/

  Forum (dobar za programerska pitanja bilo koje vrste)

  http://stackoverflow.com/

  Video tutorijali

  http://www.vogella.com/tutorials/android.html
  https://www.youtube.com/course?list=EC2 ... ature=plcp
  https://www.youtube.com/playlist?list=P ... O0GsWA4uNe

  Inspiracija, zanimljivosti

  http://petrnohejl.github.io/Android-Che ... dimensions
  http://www.android-app-patterns.com/
  http://unitid.nl/androidpatterns/
  http://android-developers.blogspot.co.uk/
Locked